Earth Days

Var just på pressvisning av Earth Days, en dokumentär om USAs miljörörelses historia. Det är helt otroligt hur framtidsoptimismen och rebell-andan som rådde på 60-70-talen övergick i apati och egoism på 80-90-talen. Från fri kärlek, demonstrationer och kollektivboende till Wall Street, svartsjuka och kapitalism, liksom. Folkrörelser är ju i princip det enda som någonsin åstadkommit stora samhällsförändringar. I Sverige har vi blivit lite vana att allt tas hand om av regeringen så att vi inte behöver gå ut på gatorna i protestera. Här i USA är det ju lite annorlunda, de flesta har ingen tilltro alls till vår regering (det har ju blivit bättre sen Obama tillträdde, men ändå), så man tar initiativ att själv lära sig om viktiga frågor och kämpa för vad man tror på.

Efter filmen var det paneldiskussion med Denis Hayes som grundade Earth Day (den största massprotesten som någonsin hållits i detta land — organiserad enbart genom brevskrivande och några telefonsamtal) för 40 år sedan, regissören Robert Stone och Times-journalisten Michael D. Lemonick. Väldigt intressant att få insikt från de som har varit med ett tag. Man kan ju bli lite blåögd ibland och tänka att vi är det första generationen som försökt åstadkomma ändring vad gäller miljöfrågor, men så är det ju självfallet inte. Berömda filmregissören Spike Lee var en av de ca 25 personer på plats i salongen. Se hela filmen på nätet.

Johanna Björk: 100416: Earth Days

TRANSLATION
I just went to a press-screening of Earth Days, a documentary about the history of the environmental movement in the U.S. It’s incredible how the future-optimism and rebel-spirit of the 60s and 70s turned into apathy and egotism in the 80s and 90s. From free love, demonstrations and communal living to Wall Street, jealousy and capitalism. Popular movements are, largely, the only way we have ever been able to accomplish large societal changes. In Sweden, we have become a bit used to everything being taken care of by the government, so that we don’t have to take to the streets and protest. Here in the U.S. it’s a bit different, most people have very little trust in the government (which has improved a bit since Obama won the Presidency, but still), so we have to take it upon ourselves to learn about important issues and fight for what we believe in.

After the movie there was a panel discussion with Denis Hayes, who founded Earth Day (the largest mass-protest ever held in this country — organized almost completely by writing letters and making a few phone calls) 40 years ago, director Robert Stone and Times journalist Michael D. Lemonick. It was very interesting to get some insight from those who have been there a while. It’s easy to become a bit naïve sometimes and think that we are the first generation who has tried to push for environmental policy change, but that’s of course not the case. Renowned film director Spike Lee was one of the 25 or so people in the audience. Watch the whole film online.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>